Pokret za stambenu jednakost pisao Specijalnom izvestiocu Ujedinjenih nacija za pravo na adekvatno stanovanje

U januaru ove godine, Pokret za stambenu jednakost (A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, kolektiv Ministarstvo prostora, Ko gradi grad, Hausing centar i Združena akcija Krov nad glavom) je, u okviru javne rasprave koju je organizovalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uputio primedbe na predloženi nacrt Nacionalne stambene strategije 2022-2032 i pratećeg Akcionog plana 2022-2024. Nadležno ministarstvo je kroz izveštaj objavljen na sajtu odgovorilo na primedbe Pokreta za stambenu jednakost i drugih građana koji su učestvovali u javnoj raspravi, većinski ih odbijajući bez valjanog obrazloženja što je i jedan od razloga zbog kog se Pokret obratio Specijalnom izvestiocu Ujedinjenih nacija za pravo na adekvatno stanovanje, koji je još 2016. godine Srbiji uputio brojne preporuke za unapređenje stanja u oblasti stanovanja, koje do danas  nisu sprovedene.

U pismu obraćanja Specijalnom izvestiocu UN, Pokret još jednom izražava zabrinutost zbog neusvajanja ranije iznetih primedbi na predloženi tekst Strategije i Akcionog plana, imajući u vidu da predlog Nacionalne stambene strategije ne nudi rešenja za neke od ključnih stambenih problema u Republici Srbiji.

Pokret se u pismu Specijalnom izvestiocu osvrće i na činjenicu da je pre javne rasprave nacrt Strategije objavljen samo na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a kako nisu planirani javni sastanci, građanima, stručnoj javnosti, udruženjima i drugim akterima uskraćena je mogućnost da adekvatno učestvuju u raspravi o predloženim ciljevima, merama i aktivnostima. Bitno je i spomenuti da je strategija stavljena na javnu raspravu tokom božićnih i novogodišnjih praznika kada, po pravilu, mali broj aktera može na odgovarajući način učestvovati u konsultacijama.

U pismu Specijalnom izvestiocu posebno se ističe da je donošenje Strategije moralo biti usklađeno i sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, koje propisuju primenu posebnih mera u slučaju donošenja javnih politika koje utiču na položaj socio-ekonomski ugroženih pojedinaca ili grupa lica sa aspekta poštovanja principa ravnopravnosti.

Pokret za stambenu jednakost još jednom poziva Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da uvaži iznete primedbe i pristupi izradi Nacionalne stambene strategije koja će prepoznati ključne probleme, izazove i nedostatke postojećih stambenih politika.

Celokupni tekst pisma upućenog Specijalnom izvestiocu UN za pravo na adekvatno stanovanje možete pročitati ovde.