O nama

Kao pojedinačne članice Pokreta za stambenu jednakost – Ko gradi grad, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Združena akcija Krov nad glavom, Ministarstvo prostora i Hausing centar – kao i zajedničkim snagama, obavezujemo se da ćemo:

  • raditi na udruživanju svih zainteresovanih i relevantnih aktera u borbi za adekvatno, sigurno i priuštivo stanovanje za sve;
  • pratiti i deliti sve informacije koje imaju veze s lošom ili dobrom praksom institucija, izmenama regulative u oblasti stanovanja, stambenim problemima u kojima se građani nalaze, ali i mogućim realizovanim rešenjima i mehanizmima u drugim zemljama koji imaju potencijal da se primene i u našem kontekstu;
  • raditi na stalnom zagovaranju sistemskih mera koje doprinose ostvarivanju adekvatnog, sigurnog i priuštivog stanovanja za sve;
  • raditi na tome da udružimo i upotrebimo sve sopstvene i raspoložive resurse kako bismo vaninstitucionalno (aktivističkim radom) unapređivali stambenu situaciju što većeg broja ljudi.

___

Pozivamo sve koji bi želeli da se pridruže borbi za univerzalni pristup priuštivom, adekvatnom i sigurnom stanovanju da se individualno ili kroz svoje organizacije i inicijative udruže s nama!