Pokret za stambenu jednakost uputio je primedbe na predlog Nacionalne stambene strategije 2022-2032 i Akcionog plana 2022-2024

U okviru javne rasprave koju je organizovalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tokom novogodišnjih praznika i sa četiri godine zakašnjenja, organizacije koje čine Pokret za stambenu jednakost sastavile su primedbe na predloženi tekst Nacionalne stambene strategije i pratećeg Akcionog plana.
Uprkos tome što tekst analize, koji prethodi predlogu ciljeva i mera, prepoznaje ključne probleme, izazove i nedostatke postojećih stambenih politika, smatramo da ciljevi i mere za period od narednih 10 godina propuštaju da se sveobuhvatno i strukturno usmere na unapređenje situacije u oblasti stanovanja. Načelne primedbe predloženim merama su sledeći:

  • Ne fokusira se dublje i sveobuhvatnije na najugroženije stanovništvo koje živi u najlošijim stambenim uslovima bez mogućnosti da samostalno reši pitanje adekvatnog stanovanja – ne bavi se pitanjem postupka iseljenja i preseljenja stanovnika podstandardnih naselja koja se ne mogu zadržati na trenutnoj lokaciji i potpuno zanemaruje beskućništvo i pitanje prinudnih iseljenja iz jedinog doma kao jednog od faktora koji utiču na povećanje beskućništa; ne bavi se ni položajem izbeglica i raseljenih lica, kao jedne od stambeno najugroženijih kategorija građana.
  • Nedosledno se bavi sistemskim strategijama obezbeđivanja stambene priuštivosti – umesto da razvija mehanizme stalnog uvećanja nedostatnog stambenog fonda u javnoj svojini, predviđa se prodaja ovih stanova; ne bavi se sveobuhvatno ni dugoročnim razvojem novih, modernijih, efikasnijih i racionalnijih modela stanovanja, konkretno neprofitnih stambenih zadruga.
  • Ne dotiče ni u jednoj meri sektor zakupa koji je u potpunosti neregulisan i kao takav ne samo da je prostor uvećanja nepriuštivosti stanova za dugoročni najam, već i izvor nesigurnog stanovanja za podstanare.
  • Ne uspostavljaju se kriterijumi za privlačenje međunarodne donatorske pomoći u oblasti stanovanja, već se strateški okvir Republike Srbije prilagođava postojećim i budućim projektnim aktivnostima međuvladinih organizacija i drugih donatora. Na taj način se nastavlja praksa prepuštanja programa stambene podrške projektnim interesima međunarodnih donatorskih organizacija, koji ne moraju nužno biti usklađeni sa potrebama građana.
  • Propušta da uspostavi osnove za usaglašavanje kriterijuma i modela rešavanja nagomilanih problema fragmentiranih programa stambene podrške različitim kategorijama stambeno i socijalno ugroženih građana.
  • Propušta da se kroz dugoročne mere osvrne na problem rastuće stambene segregacije koja je posledica dominacije tržišne logike u distribuciji zemljišta, kako za ekskluzivno stanovanje, tako i za izgradnju stanova u okviru programa stambene podrške, ali i u kreiranju homogenih stambenih naselja u smislu socio-ekonomske struktura stanovnika. Ovo je problem koji je već sada vidljiv, a vrlo je jednostavno predvideti njegovo intenziviranje u vremenskom periodu koji Strategija pokriva.

Kompletan tekst primedbi, sa pojedinačnim predloženim izmenama i novim merama i aktivnostima možete pogledati ovde.

Nadležno ministarstvo je kroz izveštaj objavljen na sajtu odgovorilo na primedbe Pokreta za stambenu jednakost i drugih građana koji su učestvovali u javnoj raspravi, većinski ih odbijajući kao neosnovane ili kao obaveze koje izlaze iz nadležnosti ministarstva. Podsećamo da je oblast stanovanja intersektorska oblast, a da ni Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, niti jedno drugo ministarstvo ne preuzima ulogu koordinacije za ovu oblast, kako bi se uslovi stanovanja strukturno unapredili za sve građanke i građane koji žive u neadekvatnim i nesigurnim uslovima.