Alati i resursi

Razvijajući novi stambeni model shvatili smo da je neophodno da postanemo eksperti u svim aspektima razvoja ovog modela: počevši od upravljanja projektom, preko pravnih pitanja, do detaljne analize i upravljanja svih troškova. Jedino na ovaj način možemo da obezbedimo uspešnu realizaciju ovog modela.

Zato smo se udružili sa sličnim inicijativama širom Evrope i sa njima razvijamo veštine i alate koje zajednički možemo da koristimo.

Pored toga, uspeli smo da razvijemo kompleksni model analize troškova kao i model za proveru efikasnosi i finansijske opravdanosti ovakvih projekata: OpenFRM. Na ovaj način možemo da ostvarimo uvid u sve troškove izgradnje, održavanja i upravljanja objekata višeporodičnog stanovanja. Model OpenFRM dostupan je po “open-source” principu za slične inovativne inicijative.